Planning Olstergaard

Hieronder vindt u de verkorte planning voor Olstergaard

  • Maart 2019: Gemeenteraad stelt ambitiedocument, plan van aanpak en haalbaarheidsstudie vast.
  • April-Oktober: Opstellen stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundig plan, definitief ontwerp.
  • Oktober 2019: B&W stelt definitief ontwerp vast.
  • Najaar 2019: Gemeenteraad stelt ontwerp en grondexploitatie vast.
  • Najaar 2019: Opstellen concreet plan.
  • 2020: Bestemmingsplan.
  • 2021: Start uitgifte bouwkavels.
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen