Duurzaam ondernemen

Als gemeente dragen wij graag ons steentje bij aan een duurzaam leefklimaat. We zetten ons dan ook actief in om diverse regelingen onder de aandacht te brengen.

De gemeente en de overheid bieden voorzieningen op het gebied van duurzaamheid voor particulieren. Er zijn ook regelingen voor bedrijven. Bijvoorbeeld de CO² monitor, de energiescan, de geld-terug-actie en energieleningen.

CO²-monitor

Bedrijven kunnen met een CO²-monitor een impuls geven aan de communicatie over hun duurzame projecten. U houdt bijvoorbeeld het effect bij van projecten over duurzame mobiliteitsbeleid, restwarmte-uitwisseling, afvalhergebruik, energiebesparing in bedrijfspanden en duurzame energieopwekking.

Energiescan

Een bedrijf met een energieverbruik lager dan 200.000 kWh of 75.000 m3 gas? Dan kunt u inzicht krijgen in de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. Dit kan via de Energiescan Overijssel.

Geld-terug-actie

De provincie Overijssel heeft voor bedrijven die een scan laten uitvoeren de Geld-terug-actie. Bedrijven krijgen hierbij een gedeelte van de kosten terug als zij energiebesparende maatregelen doorvoeren.

Energielening

De provincie Overijssel heeft ook een energielening voor bedrijven. Het is een lening voor investeringen in energiemaatregelen voor bedrijfsgebouwen of processen. De maximale rentekorting op uw lening is 3%. De subsidie geldt niet voor windturbines.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen