Erfcoaches

In het buitengebied van de gemeente Olst-Wijhe is erfcoach Yvonne In ’t Veld van provincie Overijssel actief. De erfcoach bevordert dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op haar doen.

Yvonne In ’t Veld helpt agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied na te denken over de toekomst. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. Dat biedt kansen voor de toekomst, maar waar begint u en bij welk ‘loket’ moet u zijn?

In gesprek met de erfcoach

Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij de erfcoach terecht. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken.

Nadenken over de toekomst

De erfcoach helpt agrariërs en inwoners met erven om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen men hiervoor kan zetten. Ervencoach Yvonne In ‘t Veld: “Het valt niet mee om met een afstand naar je bedrijf te kijken. Nu is er de gelegenheid om samen met een ervencoach te kijken naar wat nodig is en welke andere kansen er zijn. Ik ben ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kan hen verwijzen naar het juiste loket.”

Zet de eerste stap en neem contact op!

Wilt u graag met de ervencoach spreken over de toekomst van uw bedrijf of erf? Zet dan nu de eerste stap en bel of mail met Yvonne In ’t Veld: tel. 06-109 822 76 of mail Yvonne. Daarnaast werkt ook Jan Olaf Tjabringa als ervencoach in Salland.

Initiatief van provincie Overijssel

Provincie Overijssel stelt tot eind 2020 twee miljoen beschikbaar voor de inzet van erfcoaches in Overijssel. In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn drie erfcoaches actief . Zij zetten het netwerk en de mogelijkheden van de drie gemeenten en De Kracht van Salland in om agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied te helpen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen