Erfcoaches

In het buitengebied van de gemeente Olst-Wijhe zijn twee erfcoaches van provincie Overijssel actief: Yvonne In ’t Veld en Niek Oude Scholten. De erfcoaches bevorderen dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op hen doen.

Yvonne en Niek helpen agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied na te denken over de toekomst. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. Dat biedt kansen voor de toekomst, maar waar begint u en bij welk ‘loket’ moet u zijn?

In gesprek met een erfcoach

Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij een erfcoach terecht. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken.

Nadenken over de toekomst

De erfcoaches helpen agrariërs en inwoners met erven om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen men hiervoor kan zetten. Erfcoach Yvonne In ‘t Veld: “Het valt niet mee om met een afstand naar je bedrijf te kijken. Nu is er de gelegenheid om samen met een ervencoach te kijken naar wat nodig is en welke andere kansen er zijn. Ik ben ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kan hen verwijzen naar het juiste loket.”

Zet de eerste stap en neem contact op!

Wilt u graag met een erfcoach spreken over de toekomst van uw bedrijf of erf? Zet dan nu de eerste stap en bel of mail met een erfcoach:

Initiatief van provincie Overijssel

Provincie Overijssel maakt de inzet van erfcoaches in Overijssel mogelijk. In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn vier erfcoaches actief . Zij zetten het netwerk en de mogelijkheden van de drie gemeenten en De Kracht van Salland in om agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied te helpen.

Meer informatie? Neem een kijkje op de website van de Kracht van Salland.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen