Structuurvisie Wengelerhoek ter inzage

Wengelerhoek is de naam van de nieuwe woonwijk in Wijhe Zuid. De gemeente heeft de Wengelerhoek al langer in beeld als toekomstige nieuwbouwlocatie. De eerste stap op weg naar nieuwbouw is de aanvulling op de structuurvisie Olst-Wijhe voor Wengelerhoek. De structuurvisie laat in grote lijn zien welke woningbouwplannen de gemeente heeft met dit gebied.

Om welk gebied gaat het
Het gaat om het gebied tussen de Omloop en de Zandhuisweg in Wijhe, kadastraal bekend als gemeente Olst-Wijhe, sectie E, nummers 3342, 2881, 2882. 600, 3486, 195 en 2322. 

Aanvulling structuurvisie
Begin dit jaar stelde onze gemeenteraad de Woonvisie 2022-2025 vast met als eerste zin: “Ons land beleeft een wooncrisis en die is niet aan onze gemeente voorbijgegaan.” De ambitie die in de Woonvisie 2022-2025 staat opgenomen is de komende jaren te groeien met 1000-1200 woningen. Dat betekent dat er op verschillende plekken in onze gemeente nieuwbouw komt, om aan de (lokale) vraag naar woningen te kunnen voldoen. 

Ter inzage
Op basis van een haalbaarheidsstudie bleek Wengelerhoek een geschikte locatie voor woningbouw. Daarom besloot de gemeenteraad op 24 februari 2020 om een voorkeursrecht (Wvg) te vestigen op deze gronden. De eerste gesprekken met de grondeigenaren vonden dit jaar plaats. De volgende stap is het ter inzage leggen van de structuurvisie. De aanvulling ligt ter inzage van 13 oktober 2022 t/m 10 november 2022. U vindt de aanvulling structuurvisie hier.

Als u dit wilt, kunt u in deze periode een zienswijze indienen bij de gemeente. Daarna gaat de structuurvisie, samen met de zienswijzen, naar de gemeenteraad. De raad neemt naar verwachting in december (2022) een besluit over de structuurvisie. De volgende stap is het bestemmingsplan (of omgevingsplan) dat we in de loop van 2023 ter inzage leggen. 

Voor Flexwonen geldt een andere procedure
Een deel van de grond in de Wengelerhoek is al van de gemeente. Hier komen tijdelijk 50 flexwoningen. Ze vormen een onderdeel van de nieuwe wijk en de bouw ervan is de eerste stap richting de nieuwe woonwijk. Voor de flexwoningen geldt een andere ruimtelijke procedure dan voor de nieuwbouw Wengelerhoek die in de structuurvisie staat. Lees hier meer over flexwonen. 

Waar vindt u informatie?
U vindt de aanvulling op de structuurvisie hier. Ook kunt u een afspraak maken op het gemeentehuis om de aanvulling op de structuurvisie in te zien. 

 

 

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen