Olst-Wijhe maakt werk van wonen

De woningdruk is hoog, ook in Olst-Wijhe. In onze Woonvisie 2022-2025 staat onze ambitie om de komende 10 jaar 1000 tot 1200 woningen te bouwen. Hoe we de visie uitvoeren, staat in het Uitvoeringsprogramma Woonvisie dat het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe pas heeft vastgesteld.  

 

“In het Uitvoeringsprogramma staan allerlei acties en projecten om ervoor te zorgen dat we voldoende, goede en passende woningen bouwen voor onze inwoners,” aldus wethouder Marcel Blind. “Zo zetten we maximaal in op voorrang voor lokale inwoners bij nieuwbouw. Dat kan bijvoorbeeld via CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) waarbij inwoners samen eigen woningen bouwen. En in de gesprekken met ontwikkelaars zorgen we ervoor dat hun aanbod zo goed als mogelijk aansluit op de lokale vraag, zoals woningen voor onze starters en levensloopbestendige woningen. Naast aandacht voor lokaal bouwen werken we aan betaalbare woningen, door afspraken met ontwikkelaars over de verkoopprijzen. Daarnaast maken we een Masterplan Woningbouw. Daarin staat onze visie voor woningbouw in de komende jaren en kun je straks in een oogopslag zien waar en wanneer we gaan bouwen. In de tussentijd zitten we niet stil en werken we door aan het realiseren van meer woningen, zoals de nieuwbouw op het Aberson terrein in Olst, de voorbereidingen voor nieuwbouw in Wengelerhoek in Wijhe, het bouwen van flexwoningen en de grotere en kleinere bouwprojecten in de verschillende kernen, deels dankzij particuliere initiatieven.” 

Hier staat het Uitvoeringsprogramma Woonvisie

Deel dit
Mail
Bellen