Gronduitgifte

Bij gronduitgifte worden de algemene gronduitgiftevoorwaarden van toepassing verklaard.

De voorwaarden van hoofdstuk 1 en 2 zijn altijd van toepassing. In de voorlopige koopovereenkomst geven wij aan welke voorwaarden van hoofdstuk 3 van toepassing worden verklaard. Dit is afhankelijk van de locatie en het type woning dat mag worden gebouwd.

Daarnaast wordt ieder jaar de Grondprijzenbrief vastgesteld, waarin de nieuwe grondprijzen te vinden zijn.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen