Noorder Koeslag Wijhe

Noorder Koeslag is een ruim opgezette wijk met water en veel groen aan de zuidoostzijde van Wijhe. Het bosgebied aan de zuidkant van de naastgelegen woonwijk de Krijtenberg loopt door in deze wijk en krijgt een parkachtige aanleg, zodat je hier heerlijk kunt relaxen.

Op dit moment zijn alle kavels verkocht. 

Woonrijp maken laatste deel Noorder Koeslag

In januari 2022 starten we met de definitieve inrichting van het resterende deel van de Achtendeel. Hier gaan wee gaan nu de definitieve wegverhardingen, trottoirs en parkeerplaatsenaanbrengen. Ook worden er lantaarnpalen geplaatst. Langs de Plattenberg zal aan de kant waar de woningen gereed zijn ook het trottoir en de parkeerplaatsen aangelegd worden.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Noorder Koeslag - brochure  pdf 24.116,9 KB Download
Noorder Koeslag - beeldkwaliteitsplan  pdf 7.922,0 KB Download
Noorder Koeslag - bestemmingsplankaart uitwerkingsplan fase 1 onherroepelijk dd 28-08-2018  pdf 385,1 KB Download
Noorder Koeslag - uitwerkingsplan 2018 fase 1  pdf 16.650,6 KB Download
Noorder Koeslag - bestemmingsplankaart fase 3.2  pdf 561,8 KB Download
Noorder Koeslag - uitwerkingsplan 2018 fase 3.2  pdf 20.760,3 KB Download
Noorder Koeslag - schaduwstudie  pdf 13.892,7 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen