Planschade

Planschade is de schade die ontstaat uit een wijziging van de planologische situatie, bijvoorbeeld als gevolg van een nieuw bestemmingsplan. De schade zou kunnen ontstaan door een wijziging van bouwmogelijkheden of een wijziging van het toegestane gebruik van gronden. Ook inkomensschade kan als planschade worden aangemerkt als deze rechtstreeks ontstaat door een planologische wijziging.

De meest voorkomende vorm van planschade is indirecte planschade. Deze wordt veroorzaakt door een planologische wijziging van andermans eigendom. Bij indirecte planschade geldt het eigen risico. Dit betekent dat op de potentiële schade een eigen risico van 2% van de oorspronkelijke waarde in mindering wordt gebracht.

 
Spring naar einde Spring naar begin