Ruimtelijke plannen in procedure

Vanaf 1 juli 2021 plaatsen wij al onze bekendmakingen op de website van Officiële Bekendmakingen.
Op onze pagina met alle bekendmakingen kun je hierop zoeken, maar vind je ook de bekendmakingen van vóór 1 juli 2021.

Voor de volgende adressen/locaties zijn ruimtelijke plannen in procedure:

Algemeen

Wijhe

Olst

Wesepe

Den Nul

Boskamp

Welsum

Bent u het oneens met een plan?

Bij bestemmingsplannen is er mogelijheid tot zienswijze en beroep. Bij omgevingsvergunningen is er mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Daarnaast ook nog de mogelijkheid voor voorlopige voorziening en voor planschade

  • Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven, dit heet een zienswijze. Lees meer over de voorwaarden en procedure in ons digitaal loket.
  • Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? In veel gevallen kunt u een beroepschrift indienen.
  • Soms nemen wij een beslissing waar u het niet mee eens bent, bijvoorbeeld wanneer wij een vergunningsaanvraag afwijzen. U kunt dan bezwaar maken.
  • Wilt u op korte termijn het besluit tegenhouden, omdat u door de onmiddellijke uitvoering van het besluit onevenredig in uw belangen wordt geschaad? U kunt een voorlopige voorziening aanvragen.
  • Wij kunnen een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. De schade die u hier mogelijk door lijdt, heet planschade. Misschien komt u in aanmerking voor een vergoeding. Bekijk de voorwaarden van planschade.

Geen berichten gevonden

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen