Spring naar einde van Recente berichten

Bestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe gewijzigd vastgesteld

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Lierderholthuisweg 11

De gemeenteraad stelde op 25 maart 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe gewijzigd vast.

Ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Olst - Zonnekamp-Oost woonveld D

Voor de locatie Zonnekamp-Oost woonveld D (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie F, nummers 4854, 5138 (gedeeltelijk), 5139, 5270 (gedeeltelijk)) legt het college van B en W een ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 vastgesteld

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Olst - Oude Deventerweg 22

Het college van B en W stelde op 26 maart 2019 het wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 ongewijzigd vast. Het plan wijzigt de bestemming van de locatie Oude Deventerweg 22 in Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 4070). Het plan maakt het omvormen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming planologisch mogelijk.

Bestemmingsplan Buitengebied Zonnenbergerweg 10 Wesepe vastgesteld

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wesepe - Zonnenbergerweg 10

De gemeenteraad stelde op 25 maart 2019 het bestemmingsplan Buitengebied Zonnenbergerweg 10 Wesepe vast.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalterweg 27-27a ter inzage

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Raalterweg 27 - 27a

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Velsdijk 4 ter inzage

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wesepe - Velsdijk 4

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Waterstraat 9

Voor de locatie Waterstraat 9 en tegenover Waterstraat 9 (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 1671 en 1701) legt het college van B en W een ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Bestemmingsplan Buitengebied, Schuilenbergerweg 4, Olst vastgesteld

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Olst - Schuilenbergerweg 4

De gemeenteraad stelde op 25 februari 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Schuilenbergerweg 4, Olst vast.

Definitief besluit hogere grenswaarde Hiethaarshoek, Wesepe

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wesepe - Hiethaarshoek Boxbergerweg

Een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder is nodig in het kader van de bestemmingsplanprocedure 'Hiethaarshoek, Wesepe', waarmee de bouw van 15 woningen (waarvan reeds 2 zijn gerealiseerd) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen mogelijk wordt gemaakt.

Vooraankondiging bestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Boskamp - Boskamp 47
Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen