Spring naar einde van Recente berichten

Ontwerp-omgevingsvergunning Buitengebied: Zonnepark Noordmanshoek ter inzage

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Noordmanshoek

Voor de locatie aan de Jan Meesterweg te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummers 6008, 6572, 6571 en sectie G, nummers 2314, 2316, 2086 en 2315) legt het college van B en W een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Het plan maakt de realisatie van een zonnepark ter grootte van 6.5 hectare mogelijk alsmede de landschappelijke inpassing van het zonnepark.

Bestemmingsplan Buitengebied: Het Anem 26 onherroepelijk

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Het Anem 26

Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied: Marsweg 3-5

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wesepe - Marsweg 3-5

Wijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4 vastgesteld

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wesepe - Velsdijk 4

Bestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe onherroepelijk

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Lierderholthuisweg 11

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe is op 30 mei 2019 onherroepelijk geworden.

Wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 onherroepelijk

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Olst - Oude Deventerweg 22

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 is op 30 mei 2019 onherroepelijk geworden.

Uitwerkingsplan Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 3.2 gewijzigd vastgesteld

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Wijk Noorder Koeslag

Het college van burgemeester en wethouders stelde op 14 mei 2019 het uitwerkingsplan ‘Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 3.2’ gewijzigd vast. Het plan is een uitwerking van het geldende bestemmingsplan Noorder Koeslag uit 2007.

Ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie) ter inzage

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Olst-Wijhe - Ruimtelijke visie Duurzame Energie

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie) ter inzage leggen. Deze ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Hooglandweg 3a

De onderstaande vergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 Wabo.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Raalterweg 30’ Deventer ter inzage

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Deventer - Raalterweg 30

Voor de locatie Raalterweg 30 te Schalkhaar (kadastraal bekend als gemeente Deventer, sectie C, nummers 2664, 2665 en 2909) legt het college van B en W van de gemeente Deventer een ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen