Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerpbestemmingsplan Wesepe, Bonekampweg 7-9 ter inzage

Voor de locatie Bonekampweg 7-9 te Wesepe (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummers 1, 714 en 3765) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De ontwikkeling betreft het planologisch regelen van twee woningen op de percelen. Alle landschapontsierende bebouwing wordt gesloopt. Daarnaast worden de erven landschappelijk ingepast conform een erfinrichtingsplan.

Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied – Middelerstraat 11 en Middelerpad in Olst

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locaties Middelerstraat 11 en Middelerpad tussen huisnummers 6 en 10 in Olst.

Bestemmingsplan Boskamp 47 onherroepelijk

Het bestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47 is op 11 juni 2020 onherroepelijk geworden.

Vooraankondiging bestemmingsplan G.J. Kappertweg 2 in Wesepe

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor G.J. Kappertweg 2 in Wesepe, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 2411. Dit plan maakt de de bouw van een extra woning met bijgebouw nabij G.J. Kappertweg 2 in Wesepe planologisch mogelijk ter vervanging van landschapsontsierende voormalige bedrijfsbebouwing.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen