Ruimtelijke plannen in procedure

Spring naar einde van Recente berichten

Vooraankondiging bestemmingsplan Olst, Bevrijdingsweg 2

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Olst - Bevrijdingsweg 2

Vooraankondiging wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2, Olst

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Olst - Nieuwe Kampen 2

Het college van B en W laat een nieuw wijzigingsplan maken voor de locatie Nieuwe Kampen 2 in Olst, kadastraal bekend als de gemeente Olst, sectie H, nummer 851.

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Olst - Steunenbergerweg 6

Voorbereidingsbesluit Boerhaar 2 te Wijhe

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Boerhaar 2

Ontwerp-omgevingsvergunning Jan Meesterweg ter inzage

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Jan Meesterweg

Voor de locatie Jan Meesterweg (voorlopig) 1, 3, 5, 7, 9 en 11 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummers 6302 (gedeeltelijk), 6944 (gedeeltelijk) en 6945 (gedeeltelijk) legt het college van B en W een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Het plan maakt het bouwen van twee drie-onder-één kapwoningen planologisch mogelijk.

Spring naar begin van Recente berichten