Spring naar einde van Recente berichten

Bestemmingsplan Enkweg 56 en 54a gewijzigd vastgesteld

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Enkweg 56 en 54a

Ontwerpwijzigingsplan Wechterholt 4, Wijhe

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Wechterholt 4

Bestemmingsplan Buitengebied, Nieuwe Kampen 2 onherroepelijk

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Olst - Nieuwe Kampen 2

Definitief besluit hogere grenswaarde Enkweg 56 te Wijhe

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Enkweg 56 en 54a

Een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder is nodig in het kader van de bestemmingsplanprocedure “Wijhe, Enkweg 56 en 54a”, waarmee het bouwen van vier keer twee-onder-een-kap woningen met de daarbij behorende bijgebouwen mogelijk wordt gemaakt.

Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen