Vooraankondiging bestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Boskamp 47 in Olst, kadastraal bekend als de gemeente Olst, sectie E, nummer 4128.

Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:

  • het herzien van de  woonbestemming naar ‘Wonen’, ‘Verkeer – verblijfsgebied’, ‘Groen’ en de mogelijkheid tot het bouwen van 11 woningen en het aanleggen van de openbare ruimte.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op onze website. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen