Olst - Buitengebied (Jan Schamhartstraat 101a)

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst ter inzage

Voor de locatie Jan Schamhartstraat 101a in Olst legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bedrijfsbestemming naar woonbestemmingen.

Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst

Het college van burgemeester en wethouders laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Jan Schamhartstraat 101a in Olst. Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bedrijfsbestemming naar woonbestemmingen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen