U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Olst (Den Nul) - Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6

Bestemmingsplan Kleine Kernen, Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst (Den Nul) vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 24 augustus 2020 het bestemmingsplan Kleine Kernen, Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst (Den Nul) (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie B, nummers 5531, 5535, 5539, 5543, 5545, 5547 en 5575 t/m 5578) ongewijzigd vast. Het plan voorziet in het in overeenstemming brengen van de planologische situatie met de feitelijk aanwezige situatie aan de Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst.

Ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen, Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst (Den Nul) ter inzage

Voor de locatie Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan voorziet in het in overeenstemming brengen van de planologische situatie met de feitelijk aanwezige situatie aan de Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen