Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen, Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst (Den Nul) ter inzage

Voor de locatie Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan voorziet in het in overeenstemming brengen van de planologische situatie met de feitelijk aanwezige situatie aan de Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2020009001-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 april tot en met 3 juni 2020. U vindt het plan op Ruimtelijke Plannen en bij onze balie in het gemeentehuis. U kunt het plan alleen op afspraak inzien. Bekijk de bronbestanden.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft.

Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen