Ontwerp-omgevingsvergunning Buitengebied Zonneweide Overkamp ter inzage

Voor de locatie aan de Diepenveenseweg achter nr. 2 in Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie F, nummer 5260) legt het college van B en W een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage.

Het plan maakt de realisatie van een zonneweide ter grootte van 2 hectare mogelijk alsmede de landschappelijke inpassing van het zonnepark.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.OM2019001052-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 augustus 2019 tot en met 9 oktober 2019. U vindt het plan op de site Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar het college van B en W. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen