Olst - Fietstunnel Ter Stegestraat

Bestemmingsplan Olst. Fietstunnel Ter Stegestraat vastgesteld

Ontwerpbestemmingsplan Fietstunnel Ter Stegestraat Olst ter inzage

De gemeente Olst-Wijhe wil een fiets- en voetgangersverbinding realiseren onder het spoortracé Zwolle-Deventer, ter hoogte van de straten Ter Stegestraat en Averbergen. Dit met het oog op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in Olst. Door de aanleg van de tunnel ontstaat een veilige verbinding aan de noordzijde van Olst en wordt de verkeersdruk op de spoorwegovergang Jan Hooglandstraat verminderd. Om de realisatie van deze verbinding planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan gemaakt en legt het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen