Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Olst - Oude Deventerweg 22

Wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 onherroepelijk

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 is op 30 mei 2019 onherroepelijk geworden.

Wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 vastgesteld

Het college van B en W stelde op 26 maart 2019 het wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 ongewijzigd vast. Het plan wijzigt de bestemming van de locatie Oude Deventerweg 22 in Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 4070). Het plan maakt het omvormen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming planologisch mogelijk.

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 ter inzage

Vooraankondiging bestemmingsplan Oude Deventerweg 22 Olst

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie aan de Oude Deventerweg 22 in Olst, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 4070.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen