Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Vooraankondiging bestemmingsplan Oude Deventerweg 22 Olst

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie aan de Oude Deventerweg 22 in Olst, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 4070.

Dit plan maakt het omvormen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming planologisch mogelijk.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op www.olst-wijhe.nl. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Overeenkomst exploitatie

Het college van B en W heeft op 12 december 2018 een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Oude Deventerweg 22 te Olst. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst vindt u hieronder of kunt u inzien bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Zakelijke omschrijving Oude Deventerweg 22  pdf 340,5 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen