Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 ter inzage

Voor de locatie Oude Deventerweg 22 in Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 4070) legt het college van B en W een ontwerpwijzigingsplan ter inzage dat voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan voor deze locatie. Het plan maakt het omvormen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001046-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 januari 2019 tot en met 14 maart 2019. U vindt het plan op Ruimtelijke plannen en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op de website.

 

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar het college van B en W. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen