Vooraankondiging bestemmingsplan Schuilenbergerweg 4, Olst

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Schuilenbergerweg 4 in Olst, kadastraal bekend als de gemeente Olst, sectie H, nummers 1821 en 1833.

Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:

De ontwikkeling betreft de realisatie van een woning in het karakteristieke bijgebouw, herbegrenzing van het bestemmingsvlak ‘Wonen’ en het oprichten van een plattelandskamer.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op www.olst-wijhe.nl. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Overeenkomst exploitatie

Het college van B en W heeft op 10 september 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Schuilenbergerweg 4. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.

Zakelijke beschrijving

U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst hieronder inzien. Deze ligt ook ter inzage bij ons Klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b) van 4 oktober  2018 tot en met 14 november 2018.

U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Zakelijke omschrijving Schuilenbergerweg 4  pdf 91,0 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen