Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schuilenbergerweg 4

Voor de locatie Schuilenbergerweg 4 in Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummers 1821 en 1833) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan betreft de realisatie van een woning in het karakteristieke bijgebouw, de herbegrenzing van het bestemmingsvlak Wonen en het oprichten van een plattelandskamer.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001043-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019. U vindt het plan op de website Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de website RO.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen