Ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie) ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie) ter inzage leggen. Deze ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe.

De visie bevat ruimtelijk beleid ten aanzien van grootschalige duurzame energieprojecten met zon en wind binnen de gemeente Olst-Wijhe. Ze gaat in op de wijze waarop de gemeente zich voorstelt dat deze projecten gerealiseerd kunnen worden.

De ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 6 juni tot donderdag 18 juli 2019 ter inzage bij ons klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe en op de leestafel in de hal van het Holstohus in Olst. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze op deze ontwerp-visie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar postbus 23, 8130 AA Wijhe of mailen naar gemeente@olst-wijhe.nl.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen