Bestemmingsplan Zonnekamp-Oost, woonveld D onherroepelijk

Het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost, woonveld D (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie F, nummers 4854, 5138 (gedeeltelijk), 5139, 5270 (gedeeltelijk)) is op 15 augustus 2019 onherroepelijk geworden. Het plan voorziet in de bouw van 14 woningen met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, zodat het mogelijk is om nog maximaal 6 woningen extra te bouwen, waardoor in totaal 20 woningen kunnen worden gebouwd. Bekijk het bestemmingsplan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019003006-0301) of de bronbestanden.


Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen