Spring naar einde van Recente berichten

Bestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe onherroepelijk

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wesepe - Hiethaarshoek Boxbergerweg

Het bestemmingsplan Hiethaarshoek te Wesepe is op 4 juli 2019 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan te inzage in vakantieperiode - Waterstraat 9, Wijhe

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Waterstraat 9

Bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D vastgesteld

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Olst - Zonnekamp-Oost woonveld D

Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied: Marsweg 3-5

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wesepe - Marsweg 3-5

Ontwerp-omgevingsvergunning Buitengebied: Zonnepark Noordmanshoek ter inzage

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Noordmanshoek

Voor de locatie aan de Jan Meesterweg te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummers 6008, 6572, 6571 en sectie G, nummers 2314, 2316, 2086 en 2315) legt het college van B en W een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Het plan maakt de realisatie van een zonnepark ter grootte van 6.5 hectare mogelijk alsmede de landschappelijke inpassing van het zonnepark.

Bestemmingsplan Buitengebied: Het Anem 26 onherroepelijk

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Het Anem 26

Wijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4 vastgesteld

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wesepe - Velsdijk 4
Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen