Spring naar einde van Recente berichten

Overeenkomst exploitatie Bokkelerweg 2 / Stapelhaarspad 1 in Wesepe

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wesepe - Bokkelerweg 2 / Stapelhaarspad 1

Bestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c ter inzage

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Ambachtsweg 5 - Industrieweg 1c

Bestemmingsplan Elshofweg naast 11 onherroepelijk

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Wijhe - Elshofweg naast 11

Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6’ onherroepelijk

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Olst - Steunenbergerweg 6

Ontwerpbestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Boskamp - Boskamp 47

Voor de locatie Boskamp 47 (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 4128) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt de realisatie van 11 woningen planologisch mogelijk.

Ontwerpbesluit Gebiedsvisie en Verordening Geurhinder en Veehouderij Boskamp

Nieuwsarchief: Ruimtelijke plannen in procedure > Boskamp - Boskamp 47

Om de bouw van 11 woningen aan de Boskamp 47 te Olst mogelijk te maken, moet afgeweken worden van een vaste afstandseis van 100 meter voor geurgevoelige objecten, zoals woningen, ten opzichte van veehouderijen welke VA-dieren houden conform de Wet geurhinder en veehouderij.

Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen