Wesepe - Hiethaarshoek Boxbergerweg

Spring naar einde van Recente berichten

Bestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe onherroepelijk

Het bestemmingsplan Hiethaarshoek te Wesepe is op 4 juli 2019 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe vastgesteld

Definitief besluit hogere grenswaarde Hiethaarshoek, Wesepe

Een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder is nodig in het kader van de bestemmingsplanprocedure 'Hiethaarshoek, Wesepe', waarmee de bouw van 15 woningen (waarvan reeds 2 zijn gerealiseerd) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen mogelijk wordt gemaakt.

Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Hiethaarshoek, Wesepe

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Hie... 13 februari 2019 om 07:00
Ontwerpbestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe 13 februari 2019 om 07:00
Vooraankondiging herziening bestemmingsplan Hiethaa... 05 september 2018 om 07:00
Spring naar begin van Oudere berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen