Vooraankondiging herziening bestemmingsplan Hiethaarshoek Boxbergerweg Wesepe

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Hiethaarshoek aan de Boxbergerweg in Wesepe (kadastraal bekend als de gemeente Olst, sectie H, nummer 86, 3684, 147, 997, 998, 999 en 148). Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:

  • Een herinrichting van de locatie en het mogelijk maken van de bouw van 3 extra woningen (15 in plaats van 12 woningen).

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op deze pagina. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Overeenkomst exploitatie

Het college van B en W heeft op 9 augustus 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie Hiethaarshoek aan de Boxbergerweg in Wesepe. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd. U vindt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst onderaan deze pagina, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus van 5 september 2018 t/m 16 oktober 2018. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen