Ontwerpbestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe

Voor de locatie Hiethaarshoek in Wesepe (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummers 86, 147, 148, 997, 998, 999, 3684) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan voorziet in de realisatie van een woonlocatie voor 15 woningen (waarvan er 2 reeds zijn gerealiseerd) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018005010-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019. U vindt het plan op Ruimtelijike plannen en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen