Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied: Marsweg 3-5

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Marsweg 3-5 in Wesepe, kadastraal bekend als de gemeente Olst, sectie H, nummer 4041.

Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:

  • De omvorming van de agrarische bestemming naar de woonbestemming en het herstellen van een omissie met betrekking tot het maximaal aantal toegestane wooneenheden ter plaatse.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op onze website. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Overeenkomst exploitatie

Het college van B en W heeft op 25 mei 2019 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Marsweg 3-5 in Wesepe. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.

U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst inzien op Wonen in Olst-Wijhe en bij ons Klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen