U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Vooraankondiging wijzigingsplan Velsdijk 4 te Wesepe

Het college van B en W laat een nieuw wijzigingsplan maken voor de locatie aan de Velsdijk 4 in Wesepe, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie D, nummer 5245. Dit plan maakt het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming, het slopen van schuren alsmede het terugbouwen van een beperkt aantal vierkante meters planologisch mogelijk.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op onze website. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Overeenkomst exploitatie

Het college van B en W heeft op 13 januari 2019 een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Velsdijk 4 te Wesepe. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.

U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst hieronder inzien. Ook ligt deze bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Zakelijke omschrijving Velsdijk 4  pdf 341,3 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen