Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Velsdijk 4 ter inzage

Voor de locatie Velsdijk 4 in Wesepe (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie D, nummer 5245) legt het college van B en W een ontwerpwijzigingsplan ter inzage dat voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan voor deze locatie. Dit plan maakt het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming, het slopen van schuren alsmede het terugbouwen van een beperkt aantal vierkante meters planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019001049-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019. U vindt het plan op de site Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar het college van B en W. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen