Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Wijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4 vastgesteld

Het college van B en W stelde op 3 juni 2019 het wijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4 ongewijzigd vast. Het plan wijzigt de bestemming van de locatie Velsdijk 4 in Wesepe (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie D, nummer 5245). Het plan het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming, het slopen van schuren alsmede het terugbouwen van een beperkt aantal vierkante meters planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019001049-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019. U vindt het plan op Ruimtelijke plannen.  en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1). Bekijk de bronbestanden.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze bij het college van B en W heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze kon indienen.

 

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen