Wijzigingsplan Buitengebied Velsdijk 4 onherroepelijk

Het wijzigingsplan Buitengebied Velsdijk 4 is op 1 augustus 2019 onherroepelijk geworden.

Het plan maakt het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming, het slopen van schuren alsmede het terugbouwen van een beperkt aantal vierkante meters planologisch mogelijk.

U vindt het bestemmingsplan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019001049-0301) op de website Ruimtelijke Plannen en bronbestanden via de site RO.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen