Wesepe - Weseperenkweg 4

Bestemmingsplan Buitengebied, Weseperenkweg 4 vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 31 mei 2021 het bestemmingsplan Buitengebied, Weseperenkweg 4 vast.

Ontwerpbestemmingsplan buitengebied, Weseperenkweg 4 ter inzage

Voor de locatie Weseperenkweg 4 te Wesepe legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Vooraankondiging bestemmingsplan Weseperenkweg 4 te Wesepe

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor Weseperenkweg 4 te Wesepe, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 2588. Dit plan maakt het omzetten van een agrarische bestemming naar wonen met twee woningen planologisch mogelijk door toepassing van het KGO-beleid.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen