Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied Zonnenbergerweg 10

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor Zonnenbergerweg 10 in Wesepe (kadastraal bekend gemeente Olst, sectie H, nummer 2012).

Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:

  • De ontwikkeling betreft de sloop van bestaande bedrijfsbebouwing incl. bedrijfswoning met een oppervlakte van 760m² en de nieuwbouw van een twee-onder-een-kapwoning met een gezamenlijke inhoud van 900m³ en (een) bijgebouw(en) met een maximum oppervlakte van 250m² op het perceel Zonnenbergerweg 10 in Wesepe.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op deze pagina. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Overeenkomst exploitatie

Het college van B en W heeft op 16 oktober 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie Zonnenbergerweg 10 in Wesepe. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd. U vindt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst onderaan deze pagina en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus van 20 december 2018 tot en met 2 februari 2019. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Zakelijke omschrijving Zonnenbergerweg 10 Wesepe Olst-Wijhe  pdf 392,7 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen