Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zonnenbergerweg 10

Voor de locatie Zonnenbergerweg 10 in Wesepe (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummers 2012) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan voorziet in de sloop van de bestaande (bedrijfs)bebouwing incl. bedrijfswoning met een oppervlakte van 760m², waardoor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning met een gezamenlijke inhoud van 900m³ mogelijk wordt gemaakt. Bij deze twee-onder-een-kapwoning mag ten hoogste 250m² aan bijgebouwen worden gerealiseerd.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP20180001042-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 3 januari 2019 tot 14 februari 2019. U vindt het plan op de site Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen