Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bestemmingsplan Buitengebied Zonnenbergerweg 10 Wesepe vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 25 maart 2019 het bestemmingsplan Buitengebied Zonnenbergerweg 10 Wesepe vast.

Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Zonnenbergerweg 10 in Wesepe (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 2012). Het plan voorziet in de sloop van de bestaande (bedrijfs)bebouwing incl. bedrijfswoning met een oppervlakte van 760m², waardoor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning met een gezamenlijke inhoud van 900m³ mogelijk wordt gemaakt. Bij deze twee-onder-een-kapwoning mag ten hoogste 250m² aan bijgebouwen worden gerealiseerd.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP20180001042-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019. U vindt het plan op de site Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen