Wijhe - Ambachtsweg 5 - Industrieweg 1c

Spring naar einde van Recente berichten

Ontwerpbestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c ter inzage

Voor de locaties Ambachtsweg 5 en Industrieweg 1c te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummers 5817, 6889, 7011, 6947 en 6948) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt de vestiging van twee touringcarbedrijven planologisch mogelijk.

Vooraankondiging bestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c

Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen