Vooraankondiging bestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de Ambachtsweg 5 en Industrieweg 1c (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummers 5817, 6889, 7011, 6947 en 6948). Dit plan maakt de vestiging van twee touringcarbedrijven planologisch mogelijk.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op deze pagina. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Overeenkomst exploitatie Ambachtweg 5 Wijhe

Het college van B en W heeft op 21 augustus 2019 een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie Ambachtsweg 5 Wijhe. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.

U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst hieronder inzien en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Zakelijke omschrijving Ambachtsweg 5 Olst-Wijhe  pdf 105,9 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen