Wijhe - Buitengebied (Vettewinkelweg 3 en De Wesenberg 8)

Bestemmingsplan Buitengebied, Vettewinkelweg 3 en De Wesenberg 8 Wijhe vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 31 mei 2021 het bestemmingsplan Buitengebied, Vettewinkelweg 3 en De Wesenberg 8 Wijhe vast.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Vettewinkelweg 3 en De Wesenberg 8 Wijhe ter inzage

Voor de locaties Vettewinkelweg 3 en De Wesenberg 8 in Wijhe legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bedrijfsbestemmingen naar woonbestemmingen.

Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied, Vettewinkelweg 3 en De Wesenberg 8 in Wijhe

Het college van burgemeester en wethouders laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locaties Vettewinkelweg 3 en De Wesenberg 8 in Wijhe.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen