Wijhe - buitengebied Wesenberg 6

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, De Wesenberg 6 ter inzage

Voor de locatie De Wesenberg 6 in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 66, 720 en 1585) legt het college van B en W een ontwerpwijzigingsplan ter inzage dat voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan voor deze locatie.

Overeenkomst exploitatie De Wesenberg 6

Het college van B en W heeft op 26 april 2021 een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie De Wesenberg 6 te Wijhe. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.

Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied, De Wesenberg 6

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de Wesenberg 6 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 66, 720 en 1585). De initiatiefnemer wil de karakteristieke woning aan de Wesenberg 6 te Wijhe splitsen in twee zelfstandige wooneenheden. De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan en behoeft een wijziging van het bestemmingsplan.

Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied, De Wesenberg 6

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen