Wijhe - Enkweg 56 en 54a

Spring naar einde van Recente berichten

Bestemmingsplan Enkweg 56 en 54a gewijzigd vastgesteld

Definitief besluit hogere grenswaarde Enkweg 56 te Wijhe

Een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder is nodig in het kader van de bestemmingsplanprocedure “Wijhe, Enkweg 56 en 54a”, waarmee het bouwen van vier keer twee-onder-een-kap woningen met de daarbij behorende bijgebouwen mogelijk wordt gemaakt.

Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan Wijhe, Enkweg 56 en 54a

Woensdag 4 april 2018 is gemeld dat het ontwerp bestemmingsplan Wijhe, Enkweg 56 en 54a vanaf 5 april 2018 ter inzage ligt. Daarbij is per abuis niet gemeld dat daarmee ook de hogere grenswaarden ter inzage liggen. Daarom wordt het bestemmingsplan vanaf 19 april 2018 opnieuw zes weken ter inzage gelegd.

Overeenkomst exploitatie Enkweg 56 Wijhe

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Ontwerpbestemmingsplan Wijhe, Enkweg 56 en 54a 04 april 2018 om 07:00
Vooraankondiging bestemmingsplan Wijhe Enkweg 56 en... 07 maart 2018 om 10:00
Spring naar begin van Oudere berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen