Ontwerpbestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a ter inzage

Voor de locatie Herxen 73a (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie L, nummer 945) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt de realisatie van een woning door toepassing van het buurtschappenbeleid planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2020001066-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 mei tot en met 23 juni 2021. Je vindt het plan op de website van Ruimtelijke Plannen en bij onze balie in het gemeentehuis in Wijhe. Bronbestanden vind je op onze website.

 

Je kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur jouw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen jouw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kun je terecht bij team Leefomgeving via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen