Wijhe - Herxen 73a

Ontwerpbestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a ter inzage

Voor de locatie Herxen 73a (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie L, nummer 945) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt de realisatie van een woning door toepassing van het buurtschappenbeleid planologisch mogelijk.

Ontwerpbestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a ter inzage

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen