Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Het Anem 26 ter inzage

Voor de locatie Het Anem 26 in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie G, nummers 1766 en 1966) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt de sloop van agrarische bedrijfsbebouwing in het kader van de KGO-regeling mogelijk. Ter compensatie wordt een nieuwe woning gerealiseerd op de slooplocatie. De karakteristieke boerderij wordt gesplitst naar twee woningen en gerestaureerd.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001045-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 januari 2019 tot en met 27 februari 2019. U vindt het plan op de site Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen