Bestemmingsplan Buitengebied: Het Anem 26 onherroepelijk

Het bestemmingsplan Buitengebied, Het Anem 26 is op 13 juni 2019 onherroepelijk geworden. Het plan maakt de sloop van agrarische bedrijfsbebouwing in het kader van de KGO-regeling mogelijk. Ter compensatie wordt een nieuwe woning gerealiseerd op de slooplocatie. De karakteristieke boerderij wordt gesplitst naar twee woningen en gerestaureerd. U vindt het bestemmingsplan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001045-0301) op Ruimtelijke plannen. Bekijk de bronbestanden.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen