Ontwerp-omgevingsvergunning Hooglandweg 3a ter inzage

Voor de locatie Hooglandweg 3a te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 1715 en 1783 legt het college van B en W een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage.

Het plan maakt het bouwen van een windmolen (max. 25 meter hoog) en een suncat (draaibare zonnepanelen) mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.OM2019001050-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 maart 2019 tot en met 17-4-2019. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1). Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar het college van B en W. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen