Wijhe - Lierderholthuisweg 11

Spring naar einde van Recente berichten

Bestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 25 maart 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe gewijzigd vast.

Definitief besluit hogere grenswaarde Lierderholthuisweg 11, Wijhe

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Lierderholthuisweg 11 ter inzage

Vooraankondiging bestemmingsplan Lierderholthuisweg 11 Wijhe

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Lierderholthuisweg 11 in Wijhe, kadastraal bekend als de gemeente Olst, sectie L, nummer 941.

Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen