Bestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe onherroepelijk

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe is op 30 mei 2019 onherroepelijk geworden.

De ontwikkeling betreft de sloop van een kippenschuur en de woning in het kader van de KGO-regeling. Ter compensatie wordt de huidige woning heropgebouwd op de slooplocatie van de kippenschuur.

U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001044-0301) op www.ruimtelijkeplannen.nl of bekijk de bronbestanden.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen