Wijhe - Noordmanshoek

Spring naar einde van Recente berichten

Verleende omgevingsvergunning zonnepark Noordmanshoek

De onderstaande vergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 Wabo.

Ontwerp-omgevingsvergunning Buitengebied: Zonnepark Noordmanshoek ter inzage

Voor de locatie aan de Jan Meesterweg te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummers 6008, 6572, 6571 en sectie G, nummers 2314, 2316, 2086 en 2315) legt het college van B en W een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Het plan maakt de realisatie van een zonnepark ter grootte van 6.5 hectare mogelijk alsmede de landschappelijke inpassing van het zonnepark.

Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen