Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Verleende omgevingsvergunning zonnepark Noordmanshoek

De onderstaande vergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 Wabo.

 

Wijhe

Voor de locatie aan de Jan Meesterweg in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummers 6008, 6572, 6571 en sectie G, nummers 2314, 2316, 2086 en 2315) legt het college van B en W een definitieve omgevingsvergunning ter inzage. Het plan maakt de realisatie van een zonnepark ter grootte van 6.5 hectare mogelijk alsmede de landschappelijke inpassing van het zonnepark.

Het plan (identificatienummer: NL.IMRO.1773.OM2019001051-0301) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019. U vindt het plan op de site Ruimtelijke plannen, bij onze balie s in het gemeentehuis en bronbestanden via de site RO.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

 

  • tijdig een zienswijze bij het college van B en W heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze kon indienen.

 

 

Een beroepschrift dient u in bij de rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de verleende omgevingsvergunning niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen